Legfrissebb híreink
Pályaorientáció

Pályaorientációs Tábor

2020 június 15-től került megszervezésre a Bajai Szakképzési Centrum által az első pályaorientációs tábor általános iskolásoknak. A táborban 5-8. osztályos gyerekek vettek részt. Az első és utolsó nap volt a kollégiumé. Nálunk ismerkedős, önismereti, pályaorientációs és sportfeladatokat kaptak a gyerekek. 

 Pályaorientáció a kollégiumban

A kollégium biztosítja diákjai számára azok iskolai tanulmányai folytatásához szükséges kollégiumi feltételeket, részt vesz a pályaorientációban. A kollégiumnak átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják későbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel, és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. A kollégium – a kollégium pedagógiai munkájával kapcsolatban álló iskolákkal együttműködve – valamennyi tanulója számára lehetővé teszi egyes kiválasztott szakmák, hivatások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a tanuló által választott életpályára való felkészülést.Szakmák éjszakája

2019-ben a kollégium adott helyszínt, a „Szakmák Éjszakájának!” Baján.  A Bajai Szakképzési centrum bajai tagintézményei mellett, így mi is bemutatkozhattunk teljes valónkban.
Pályaorientációs foglalkozásokDolgozóink

Bajai Szakképzési Centrum Radnóti Miklós Kollégiuma

Tagintézmény-vezető:  Éberné Mikó Margit

 

Zrínyi munkaközösség:

Feket András                                                           tagintézmény-vezető helyettes

Marczell Tünde                                                       csoportvezető 1.

B.Szabó Orsolya                                                      nevelő tanár

Nádasné Svraka Zita                                              nevelő tanár

Iván Mónika Piroska                                               nevelő tanár

 

Radnóti munkaközösség:

 

Vida-Fekete Barbara                                             csoportvezető 20.

Kling József                                                             csoportvezető 30.

Faragó Anita                                                           csoportvezető 40.

Somosy Katalin                                                      csoportvezető 50.

Kakas Róbertné                                                      csoportvezető 60.

Barabás Károly                                                       csoportvezető 70.

Bareith Károly                                                        csoportvezető 80.

Szekeres Szabolcs                                                  nevelő tanár

 

Buchmüller Emese                                              kollégiumi titkár

Pfeilné Varga Zita                                                 gondnok

Tímár Imre                                                            karbantartó

Lévai Balázs                                                          karbantartó

Juhász Ferenc                                                        karbantartó

Lipóczi Károly Gábor                                            portás

Gábor Mária                                                          takarító

Horváth Tiborné                                                   takarító

Gyurin Márton Istvánné                                      takarító

István Gabriella                                                     takarító

Török Péterné                                                       takarító

"Egy régi bölcsesség szerint: az ember karrierjét az osztálytársai döntik el. Néha a kollégiumi kollégiumi szobatársai is"

Karinthy Márton